Är du orolig över dina sexuella fantasier?
 
Vill du få stöd och vägledning?

Regndroppen finns här för dig som har sexuellt intresse för barn och som önskar stöd i att inte agera på sina fantasier. 

 

Vi finns även till för dig som varit tidigare dömd för övergrepp och vill ha stöd i återfallsprevention.

Våra chattöppettider är: 

Tisdagar kl.   11-12

Onsdagar kl. 18-20

Fredagar  kl. 17-19

Du är anonym.

Läs om GDPR och oss.